Vores værdier

Vi – Bidrag – Tillid – Holdning – Værtskab

Med respekt, omtanke, sund fornuft og ansvarlighed viser vi hinanden og vores omverden, at vi har en holdning til det, vi gør. At have en holdning er en kerneværdi hos os. Sådan sikrer vi, at vi fortsat har glade gæster og tilfredse medarbejdere, og at vi samtidig udviser størst muligt hensyn til miljøet.

Læs mere om ansvarlighed på slottet

Vi

I en velfungerende servicekultur som vores er det vigtigt, at alle ser dem selv som en del af helheden. Vores gæster vil altid vurdere deres besøg ud fra den samlede oplevelse, men personalets adfærd vægter højt, når oplevelsen skal evalueres. Vi har alle del i de udfordringer, opgaver og anerkendelser, der dukker op, og ved nyansættelser går vi efter at ansætte holdspillere med empati og evnen til at afkode vores gæsters behov.

Bidrag

Vi har alle forskellige kompetencer og er vidt forskellige som personer. Vi er derfor alle forpligtigede til at bidrage med vores stærke sider samt at udvikle de mindre stærke sider gennem vidensdeling, samarbejde og uddannelse. Vi kender betydningen af at tage ansvar for en opgave, som måske normalt ikke er vores, hvis vi kan se, at det kommer vores gæster til gavn.

Tillid

Vi stoler på hinanden og holder altid, hvad vi lover. Tilliden er et stærkt redskab til udvikling, men med tillid følger også et ansvar for at sige til og fra, når situationen kræver det. Vi kender alle vores plads i organisationen og ved, hvad der kræves af os – både i forhold til opgaverne, gæsterne og kollegaerne.

Holdning

På Hindsgavl Slot har vi en holdning til altid at gå efter det perfekte. Dette gavner gæsterne og i sidste ende forretningen. Vi arbejder i historiske omgivelser og har respekt for den kulturarv, der ligger gemt i inventar og bygninger. Vores uniformer, fremtoning og sprog er præsentabelt over for såvel gæsterne som vores kollegaer. Som ansatte på Hindsgavl Slot, har vi taget et valg om kvalitet i arbejdslivet med deraf følgende krav til egen indsats.

Værtskab

Vi tager os godt af vores gæster, fordi vi kender deres behov og ikke mindst de forventninger, de har til et sted som vores. Vi er trænede i værtskab, har styr på detaljerne, og vigtigst af alt taler vi altid med gæsterne og ikke til dem. Som fastansatte har vi ansvaret for at vores afløsere kender og falder godt til i vores kultur og at de samtidig er bekendt med de til enhver tid gældende værdier.