Regler og betingelser for
Hindsgavl Slots Fordelsklub

Tilbage til Hindsgavl Slots fordelsklub

1. Generelle bestemmelser vedrørende medlemskab af Hindsgavl Slots Fordelsklub

1.1 Medlemskab af Hindsgavl Slots Fordelsklub reguleres af nærværende vilkår og betingelser, og det er medlemmets ansvar at læse og sætte sig ind i disse vilkår og betingelser herunder eventuelle ændringer heraf.

1.2 Minimumsalderen for medlemskab af Hindsgavl Slots Fordelsklub er 18 år. Medlemskab af Hindsgavl Slots Fordelsklub er en kontraktmæssig aftale mellem Hindsgavl Slot og dig personligt (i det følgende kaldet “medlemmet”). Medlemskab kan ikke udstedes til virksomheder eller andre juridiske personer. Medlemskab er personligt og der kan kun registreres én person pr. medlemskab. Kun ét medlem pr. indchecket værelse kan optjene point og indløse point.

1.3 Medlemmet forpligter sig til at sikre, at ingen uautoriserede personer får adgang til medlemmets oplysninger, og det er medlemmets ansvar at holde sine oplysninger opdaterede og á jour.

1.4 Hindsgavl Slots Fordelsklub er gældende indtil andet meddeles, og Hindsgavl Slot forbeholder sig ret til at opsige Hindsgavl Slots Fordelsklub med seks måneders varsel til medlemmet.

1.5 Hindsgavl Slot forbeholder sig ret til at ændre Hindsgavl Slots Fordelsklubs vilkår og betingelser ved at give medlemmet meddelelse herom, enten via Hindsgavl Slots webside eller via e-mail / telefon.

1.6 Hindsgavl Slot forbeholder sig ret til efter eget skøn at opsige et medlemskab af Hindsgavl Slots Fordelsklub, og en sådan opsigelse kan medføre, at man mister sine point, hvis medlemskabet misligholdes. En sådan misligholdelse kan f.eks. bestå af grov eller respektløs opførsel over for Hindsgavl Slot eller deres ansatte, kriminelle handlinger eller handlinger, som generelt opfattes som amoralske eller uetiske, eller som udgør et brud på nærværende vilkår og betingelser. Herunder tillægger Hindsgavl Slot sig retten til at opsige medlemskab ved alle former for snyd, f.eks. hvis medlem opretter flere profiler for at optjene point til sig selv. Medlemmet kan på et hvilket som helst tidspunkt opsige sit medlemskab ved sende os en mail på Hindsgavl@hindsgavl.dk.

2. Optjening af point
– Sådan optjener du point

2.1 For at kunne optjene point skal medlemmet oplyse, at vedkommende er medlem og give relevant medlemsinformation i forbindelse med en reservation.

2.2 Point kan optjenes fra den dato, hvor medlemmet er optaget i Hindsgavl Slots Fordelsklub.

2.3 Det er medlemmets eget ansvar at give besked om medlemskab ved booking, ankomst eller afrejse. Efter afrejse registreres optjente point som udgangspunkt den førstkommende hverdag, men i nogle tilfælde kan der gå op til 3 dage.

2.4 Ved online booking skal medlemmet logge ind i Hindsgavl Slots Fordelsklub med mobiltelefonnummer og engangskode.

2.5 Der beregnes ikke kurs af optjente point. 1 point er lig med DKK 1,-.

 

Det kan du optjene point på

2.6 Medlemmet optjener 5% i point på grundlag af alle køb, som medlemmet har haft i forbindelse med overnatning på Hindsgavl Slot.

2.7 Når der afregnes med point, optjenes der kun point af det fakturerede beløb. Det vil sige, at der optjenes point på alle kontante køb og køb med kreditkort.

2. 8 For at optjene point skal alle køb knyttes til værelsesreservationen. Eksempelvis skal køb i restauranten registreres på værelsesregningen.

2.9 Optjente point kan fratrækkes den samlede regning ved afrejse.

2.10 Det er muligt at optjene point for alle reservationer under medlemmets navn, så længe disse afregnes samlet af medlemmet.

2.11 Der optjenes kun point af ophold, der er booket direkte hos Hindsgavl Slot via vores onlinebooking, pr. mail eller telefon.

 

Det kan du ikke optjene point på

2.12 Det er ikke muligt at optjene point på private fester, også selvom der er en overnatning inkluderet. Dette gælder også ved a la carte bestillinger. Ved private fester menes der fødselsdage, bryllupper el.lign., hvor festarrangør personligt afregner arrangementet.

2.13 Der kan ikke optjenes point på fester afholdt og/eller betalt af virksomheder eks. julefrokoster.

2.14 Point kan kun optjenes af ét Hindsgavl Slot-medlemskab pr. ordre.

2.15 Hindsgavl Slot-point, der optjenes af et medlem, kan ikke sælges, overdrages eller på anden måde omveksles til kontanter.

2.16 Medlemmer kan få adgang til sine kontooplysninger online på siden: https://hindsgavl.loyallfriends.dk/

2.17 Der optjenes ikke point af møder- og konferenceophold. Dog kan den enkelte deltager optjene point af det personlige forbrug i forbindelse med møde- og konferenceopholdet og øvrige firmaarrangementer. Personligt forbrug skal registreres på medlemmets egen regning for at optjene point.

2.18 Der optjenes ikke point på ophold, der er købt gennem tredjepart. Hvis din booking er foretaget via Hotels.com, Expedia, Sembo, DTF, Risskov Rejser el.lign., vil du ikke modtage point for dette. Der kan heller ikke bruges point i forbindelse med ophold booket gennem tredjepartskanaler.

2.19 Der kan ikke optjenes point ved brug af gavekort, som ikke er udstedt af Hindsgavl Slot. Det er gavekort som Smartbox, Gavekortet.dk, oplevelsesgaver el.lign. Ved gavekort, som er vundet i en konkurrence el.lign., kan der ikke optjenes point, selvom de måtte være udstedt af Hindsgavl Slot.

Manglende point og point gyldighed

2.20 Hvis et medlem ikke mener at have modtaget point for overnatninger, skal medlemmet kontakte receptionen på hindsgavl@hindsgavl.dk med information om ordrenr. og dato for ophold, samt oplysninger på medlemmet.

2.21 Opsparede point er gyldige i indeværende kalenderår samt 36 måneder fra og med optjeningsdatoen. Point udløber altid den 1. marts. Når du bruger dine optjente point, trækker vi altid dem, som er optjent først. Det er medlemmets eget ansvar at holde sig opdateret med, hvornår point udløber. Hindsgavl Slots Fordelsklub vil min. 1 gang årligt sende en mail med information om, hvornår point udløber, til de medlemmer som har point, der udløber i indeværende år.

3. Brug af point

3.1 Point i Hindsgavl Slots Fordelsklub kan anvendes til hel eller delvis betaling af ydelser, hvori der indgår overnatning hos Hindsgavl Slot, fx overnatning med middag eller overnatning og drinks i baren.

3.2 Point kan ikke bruges til betaling uden overnatning. Dvs. fx frokost eller middag i vores restauranter uden overnatning eller køb af produkter i receptionen.

3.3 Point kan ikke bruges som betaling ved no-show/annulleringer og non-refundable ophold. Det vil altid stå i selve beskrivelsen af et ophold, hvis det er non-refundable.

3.4 Point optjent på ophold kan ikke bruges til betaling på selvsamme ophold.

3.5 Point kan bruges til afregning af afholdelse af private fester.

3.6 Hindsgavl Slot kan efter eget valg og til enhver tid ændre på pointstrukturen.

4. Brug af persondata

4.1 Medlemmet accepterer og giver sit samtykke til Hindsgavl Slots registrering og behandling af persondata, der vedrører medlemmets deltagelse i Hindsgavl Slots Fordelsklub i henhold til gældende lov og nærværende vilkår og betingelser. De persondata, der registreres, vil udelukkende blive behandlet og opbevaret med det formål at kunne informere om tilbud fra Hindsgavl Slots Fordelsklub og administrere medlemskabet og de optjente point. Ethvert andet formål kræver yderligere og udtrykkeligt samtykke fra medlemmet.

4.2 Hindsgavl Slot bærer ansvaret for beskyttelsen af persondata. Medlemmer af Hindsgavl Slots Fordelsklub har ret til at indhente oplysninger om, hvilke data der er registreret om deres person hos Hindsgavl Slot ved at indsende en skriftlig og personligt underskrevet anmodning til Hindsgavl Slot. Medlemmer har også ret til at kræve, at Hindsgavl Slot retter eller fjerner eventuelle data vedrørende medlemmet, der er forkerte eller ufuldstændige. Endvidere kan medlemmet til enhver tid opsige sit medlemskab af Hindsgavl Slots Fordelsklub via mail hindsgavl@hindsgavl.dk.

4.3 Kundedata i Hindsgavl Slots Fordelsklub bliver slettet automatisk efter 3 år uden aktivitet fra kundens side, da vi herefter vurderer den aktuelle kunde som ikke aktiv i forhold til Hindsgavl Slots ydelser. Dette er vurderet på basis af den typiske frekvens ved brug af hotelydelser i Danmark. Det er herefter ikke relevant fortsat at gemme disse data. Vi sletter disse data for ikke unødigt at bevare kundedata, der ikke er aktuelle. Efter udløb af de 3 år forespørger vi dog kunden, om man fortsat ønsker at være aktiv i vores system.

4.4 For yderligere information se Hindsgavl Slots persondatapolitik

5. Andre bestemmelser

5.1 Nærværende vilkår og betingelser reguleres af og skal fortolkes i henhold til dansk lovgivning. Tvister, der måtte opstå som følge af eller i relation til Hindsgavl Slots Fordelsklub, skal afgøres af de danske domstole som eksklusivt værneting.

5.2 Point tilskrives automatisk efter endt ophold. Der kan gå op til tre dage før pointene fremgår af medlemmets konto. Hvis du ikke har modtaget dine point, bedes du kontakte Hindsgavl Slot senest tre måneder efter endt ophold på hindsgavl@hindsgavl.dk med information om ordrenr. og dato for ophold, samt dine oplysninger.

5.3 Point kan ikke udbetales og kan ikke bruges til køb af gavekort.

5.4 Hindsgavl Slot forbeholder sig ret til at justere i medlemmets point, såfremt der er tale om tekniske fejl, systemfejl eller personlige fejl, der giver medlemmet færre eller flere point end berettiget.