Oplevelserne og forkælelsen kommer ikke af sig selv

På Hindsgavl Slot er det i særdeleshed vores medarbejderes højt udviklede sans for værtskab, som medvirker til, at vores gæster får minder for livet. I gæsternes feedback er det ofte det menneskelige, de fremhæver. Det er vi stolte af, og det ønsker vi naturligvis at give så gode betingelser som muligt. Ekstraordinær service kommer nemlig ikke kun fra faglighed, men også fra ægte arbejdsglæde og stolthed over sin arbejdsplads.

Vi arbejder aktivt for at tiltrække og fastholde talenter – bl.a. gennem uddannelse og talentudvikling, for trivsel kræver mere end blot et godt arbejdsmiljø. Vi tager også del i at løse hospitalitybranchens udfordringer, gøre branchen attraktiv for endnu flere unge mennesker og skabe de ledere, der allerede nu er stor efterspørgsel på.

Herunder kan du blive klogere på, hvordan vi sørger for vores medarbejderes trivsel. Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at tage fat i os på telefon 6441 8800.

Vi uddanner fremtidens hotelmedarbejdere

Selv om personlighed vægter højt, er faglighed naturligvis afgørende i en virksomhed som vores og for branchen som helhed. Derfor tager vi også ansvar for at udlære fremtidens hotelmedarbejdere: Ud af de ca. 80 fuldtidsansatte, vi er på Hindsgavl Slot i dag, er 11 elever, hvilket er tre gange mere, end der forventes af en virksomhed af vores størrelse. Flere af disse elever har valgt branchen til, efter at de har prøvet kræfter med den her hos os.

Vi har både elever fra Danmark og udenlandske trainees fra Vietnam. Sidstnævnte er en konstruktiv måde at imødegå en større efterspørgsel på kokkeelever, end vi kan skaffe fra Danmark – en stigende udfordring i hospitalitybranchen i de seneste år. Vores vietnamesiske trainees tager deres 18-måneders praktikophold hos os som sidste del af deres bachelor i Hospitality Management, og indgår i teamet på lige fod med deres danske kollegaer. Vi indkvarterer dem i gode boliger i Middelfart og tjekker løbende op på, om de har fundet sig godt til rette og har, hvad de skal bruge. Det er meget vigtigt for os, at også disse medarbejdere har det godt og trives på Hindsgavl Slot.

Derudover tilbyder vi jævnligt efteruddannelse til medarbejdere, der udviser potentiale – til stor gavn for såvel organisationen som den enkelte medarbejder. Det kan være inden for deres nuværende fagområde, ligesom det kan være inden for eksempelvis ledelse, kommunikation, administration eller lignende.

Talentforløb i ledelse

At udvikle vores medarbejderes talenter gavner både medarbejderne, gæsterne og organisationen. Derfor har vi skabt et internt lederudviklingsforløb på 6 moduler, som er designet til at give større medarbejdertilfredshed og optimere samarbejdet internt på tværs af afdelinger.

Under forløbet udforsker deltagerne deres talenter og kompetencer i dybden gennem personlighedstest og talentforståelse. Samtidig bliver de klædt på til at lykkes som ledere med afgørende kompetencer inden for konflikthåndtering, økonomi, bæredygtighed og ledelse.

Forløbet giver i alt 15 ECTS point og eksamineres gennem Erhvervsakademi Dania.

Tilfredshed betyder alt

På Hindsgavl Slot prioriterer vi trivslen højt. I et ønske om at kunne måle medarbejdertilfredsheden og agere hurtigt på resultaterne, sendte vi i februar 2024 vores første trivselsundersøgelse ud, som nu bliver en fast del af vores årshjul. Undersøgelsen er et vigtigt redskab for vores ledere, som de bruger til at sikre, at Hindsgavl Slot forbliver en arbejdsplads, hvor alle trives og føler sig værdsat. Resultatet af denne første undersøgelse afslørede en imponerende gennemsnitlig tilfredshedsscore på over 4 ud af 5 mulige point. Det er vi yderst stolte af!

Tilfredsheden bakkes op af interne statistikker, som viser, at sygefraværet blandt personalet på Hindsgavl Slot er godt 30 % lavere end gennemsnittet i branchen. Vi ser dette som et bekræftende tegn på, at vores indsats for at skabe en sund og inkluderende arbejdsplads bærer frugt.

Rummelighed og mangfoldighed

Hindsgavl Slot er en rummelig og mangfoldig arbejdsplads med ordentlige vilkår, hvor vi sammen bidrager til at gøre den forskel for hinanden og for vores gæster, som skaber magien. Det er vores erfaring, at det er nemmere at løfte i flok, når alle medarbejdere er ansat hos os – derfor gør vi heller ikke brug af outsourcing. Vores vietnamesiske trainees er ansat ved hjælp af vores samarbejder med den lokale 3F og professionelle formidlere af udenlandsk arbejdskraft.

I tæt og givtigt samarbejde med Middelfart Kommunes Jobcenter har vi desuden hjulpet mange forskellige mennesker med at få øjnene op for nye jobmuligheder. Det gælder også personer, som af den ene eller anden grund har haft det svært, eller herboende udlændinge, der har brug for et job for at lære sproget og komme videre.