Balancen mellem kulturarv og bæredygtighed

Historien om Hindsgavl Slot strækker sig flere hundrede år tilbage. Og vi skriver stadig videre på den historie, selv om bygningerne i dag har helt andre funktioner, end da de blev opført. Hovedbygningen fra 1784 og avlsbygningerne fra 1785 er en del af den danske kulturarv og fredede. Det vilkår medfører visse restriktioner for moderniseringer og andre tilpasninger.

Ansvaret og respekten over for vores historie og fortid fritager os naturligvis ikke for ansvar over for vores omgivelser i dag og for fremtiden. Derfor ser vi løbende på, hvordan vi kan optimere bygningerne inden for de rammer, som fredningen udgør. Det kræver indimellem nogle kompromiser, men hellere det end ingen optimering. Igen er det en samlet vurdering, der afgør udfaldet.

Realdania By & Byg overtog bygningerne i 2003-2005 og har siden foretaget en gennemgribende transformation af stedet med omfattende restaureringer for et trecifret millionbeløb. Formålet er at bevare slottet i sin helhed og samtidig sikre en bæredygtig økonomisk ramme for stedet samt at gøre det tilgængeligt for alle.

Fornyelse med omtanke

Når vi energioptimerer, renoverer eller reparerer, sker det ikke alene med omtanke for slottet, dets historie eller æstetikken, men i lige så høj grad for både miljø og mennesker – ved at fokusere på at øge energieffektiviteten, maksimere gæstekomforten og forbedre arbejdsmiljøet.

Affaldspolitik på hindsgavl slot

Kvalitet sikrer lang levetid

På Hindsgavl Slot har vi en klar holdning til materialer, både når vi renoverer vores bygninger, indretter stuerne og indkøber senge, møbler og tekstiler til værelserne. Det skal være af en kvalitet, der holder længst muligt, og er så skånsom for miljøet som mulig. Gennem et bevidst materialevalg sikrer vi blandt andet, at vores værelsers levetid er markant længere, end hvad standarden er inden for hotelbranchen – uden at det går ud over komfort og æstetik. Værelserne i staldene står stadig flotte, selvom de er fra 2005. På grund af omtanken for materialerne har der ikke været behov for at renovere dem siden.

Hindsgavl møbelpolstring

Cirkularitet som strategi

Hvorfor købe nye møbler, blot fordi betrækket er slidt eller bordpladen er ridset? På Hindsgavl Slot giver vi møblerne nyt liv ved at praktisere ompolstring og upcycling i stor udstrækning. Vi genbruger de elementer, der stadig er i god stand og supplerer kun med nyt, hvor der er behov. På den måde mindsker vi både mængden af affald og forbruget af nye ressourcer der, hvor vi kan. Samtidig sørger vi for at sortere vores affald korrekt. Over 70 % af vores affald bliver sendt til genanvendelse.

Hindsgavl Slot - Staldene

Genbrug af mursten

Da vi i 2006-2010 restaurerede og indrettede værelserne i staldene, brugte vi genbrugsmursten indkøbt lokalt i Svendborg – en del af dem endda stadig med malingsrester fra de bygninger, de oprindeligt var en del af. Selvom det ikke var den billigste måde at bygge nyt på, var det vigtigt for os, at stenen i de nye vægge ramte samme æstetiske udtryk og samme farve og patina, som den originale sten i resten af bygningen. Udover at tilføje endnu et lag historie til Hindsgavl Slots historiske bygninger, nedbragte genbrugsmurstenene også CO2-aftrykket med 90 % i forhold til nye sten. Har du spørgsmål til vores indsats eller arbejde med ESG, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 6441 8800.