Affaldspolitik for Hindsgavl Slot

Hindsgavl Slot er engageret i reducering af vores miljøaftryk og fremmelse af bæredygtighed i vores driftsmæssige aktiviteter. En del af dette, er at yde en bevidst indsats indenfor affaldshåndtering for, at sikre at dette udføres ansvarligt.

Denne affaldspolitik informerer om vores forpligtelser på de tre områder inden for affald, herunder minimering af affald, fremmelse af genanvendelse/cirkularitet og korrekt bortskaffelse af specielt farligt affald, elektronik og andre affaldsgrupper der ikke indgår i almen sortering.

Minimering af affald

På Hindsgavl Slot arbejder vi på at reducere vores affaldsmængde ved indførelse af tiltag, der minimerer vores affald inden for flere forskellige områder. Et af vores fokusområder er vores minimering af madspild i alle aspekter fra indkøb, servering og håndtering af spild. Her har vi fokus på nøjagtig planlægning af indkøb, portionskontrol og kompostering.

Vi arbejder desuden aktivt med at reducere brugen af engangsemballage og –produkter i vores driftsmæssige aktiviteter og bruger bionedbrydelige produkter hvis muligt.

Derudover har vi en målsætning om kontinuerligt at identificere forbedringsmuligheder på relevante områder af vores drift.

Genanvendelse

På Hindsgavl Slot opfordrer vi vores medarbejdere til at følge vores affaldspolitik og genanvende produkter i det omfang, det er muligt, for at fremme cirkulariteten.

Dette kommer blandt andet til udtryk ved adskillelse og genanvendelse af papir, glas, plastik, metal og organisk affald, som vores personale er oplært til at sortere korrekt.

Vores målsætning er desuden at opnå maksimal levetid for vores møbler og interiør. Derfor arbejder vi aktivt på at renovere og reparere dem, i stedet for blot at investere i nyt inventar.

 

Korrekt bortskaffelse

På Hindsgavl Slot holder vi os opdaterede og bevidste om regler og bestemmelser inden for korrekt bortskaffelse af affald, herunder farligt og elektronisk affald, i samarbejde med lokale myndigheder og tjenesteudbydere, og undgår hermed bortskaffelse af farlige materialer i almindelige affaldsstrømme.

Bevidsthed og uddannelse

Hindsgavl Slots medarbejdere er uddannede i korrekt affaldshåndtering og er engagerede i vores bæredygtige tiltag i deres daglige aktiviteter.

Dette ses bl.a. i vores affaldssortering, hvor over 70% af det affald, som blev afhentet ved Hindsgavl Slot i 2023, blev kørt videre til genanvendelse. Det reducerede affaldets CO2-aftryk med over 30 ton*. Vores mål-sætning er at øge disse satser kontinuerligt, og derudover reducere vores samlede mængde af affald generelt.

*Data fra miljøvirksomheden Marius Pedersen, som håndterer Hindsgavl Slots affald.

 

Kontinuerlig forbedring

Vi vurderer regelmæssigt vores affaldspolitik og sørger for at denne bliver overholdt. Derudover arbejder vi kontinuerligt med identificering af mulige forbedringer, og sørger for at vores politik er opdateret efter disse tiltag.

Vi tror på at vores affaldspolitik vil reducere vores miljømæssige aftryk og fremme bæredygtigheden på Hindsgavl Slot, og opfordrer vores interessenter til at støtte vores tiltag.

Du kan læse om vores holdninger til maden samt vores indkøbspolitik her