Ansvarlighed på Hindsgavl Slot

At have en holdning er en kerneværdi hos os – også til ansvarlighed og vores aftryk på omverdenen. Ved at arbejde aktivt med tiltag inden for ESG (Miljøpåvirkning, Socialt ansvar og Ledelse) sikrer vi, at vi fortsat har glade gæster og tilfredse medarbejdere, og at vi samtidig udviser størst muligt hensyn til miljøet og vores nærområde.

Vi skærper hele tiden vores indsats i takt med, at vi bliver klogere, for vores tilgang til ansvarlighed er forankret i respekt, omtanke og sund fornuft. Vi vil gerne gøre en forskel, og vi er ikke bange for at gå forrest – vores eneste krav er, at det skal give mening. Ikke kun i forhold til eksempelvis miljøet, men også økonomisk, forretningsmæssigt og menneskeligt.

Har du spørgsmål til vores arbejde med ESG eller konkrete indsatsområder, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 6441 8800.

Læs mere om vores værdier

Det gør vi for miljøet

På Hindsgavl Slot er vi omgivet af smuk natur og meget af den. Foruden den smukt anlagte slotspark ned til Lillebælt og vores store køkkenhave har vi 50 hektar naturskov, der er en del af Danmarks største naturpark, Naturpark Lillebælt. Som partnervirksomhed spiller vi også en aktiv rolle i naturparkens arbejde med at styrke og værne om naturen, så flest muligt kan få glæde af den.

Ud over at tage hånd om naturen ude i naturen viser vi også respekt og omtanke for vores omgivelser og miljøet generelt gennem ansvarlig adfærd i det daglige. Hvad enten det er i receptionen, køkkenet, rengøringen, restauranten eller teknisk afdeling, bruger vi vores sunde fornuft som et godt supplement til nedenstående tiltag og initiativer.

 

Ansvarlighed i praksis – sådan gør vi

 

Nyd et ophold på Hindsgavl Slot

Mere tilpasning

Vi tilpasser vores forretning efter forholdene og udviklingen i markedet. Mindre ”vi plejer” og mere ”vi lytter”. Vi lytter til det, vores gæster efterspørger, og de tendenser, der rører sig i branchen. Mindre kød, mere grønt. Mindre portioner, mere energi. Kortere pauser og flere af dem.

Ophold med aspargesmenu

Mindre madspild

Vi arbejder hver dag på at mindske mængden af madaffald fra slotskøkkenet, og med mange års erfaring har vi lært at afstemme vores gæster forventninger med bæredygtige tendenser inden for reduktion af madspild. Læs mere om vores holdning til mad

Kokke plukker ramsløg

Mere lokalt

Med naturen lige uden for døren – både den vilde og den bevidst dyrkede – er det oplagt at samle, sanke og plukke lokalt. Vi bliver nok aldrig 100 % selvforsynende, men året rundt indgår egne råvarer i mange af vores retter. De kan være friske, syltede eller fermenterede. Herudover anvender vi gode lokale råvarer fra udvalgte producenter.

Der høstes rabarber i Køkkenhaven

Mindre affald

Udover vores tiltag for at mindske madspild gennem nøjagtig planlægning af indkøb, portionskontrol og kompostering, arbejder vi aktivt med at reducere brugen af engangsemballage og –produkter i vores driftsmæssige aktiviteter. Vi bruger altid bionedbrydelige produkter, når det er muligt. Læs mere om vores affaldspolitik eller vores indkøbspolitik.

møder

Mere postevand

Vi har installeret postevandsstationer i og ved vores mødelokaler for at mindske forbruget af vandflasker. Gæsterne kan tappe filtreret og afkølet vand på en lille glasflaske eller i et alm. drikkeglas.

værelsesnummer

Mindre energiforbrug

Vi arbejder hele tiden på at optimere vores energiforbrug – blandt andet ved at ændre adfærd og vaner, sådan at vi kun bruger strøm, når det er nødvendigt. Derudover har vi installeret intelligente pumper på varmesystemet, sat genindvinding på dele af vores ventilation og skiftet størstedelen af vores lyskilder til LED.

smedemesterhuset

Mere cirkularitet

Med fredede bygninger, der er flere hundrede år gamle, er reparation og vedligeholdelse noget, vi er yderst bevidste om. Vi søger så vidt muligt at genbruge og upcycle brugbare materialer, når vi renoverer. Og når der er brug for nyt, går vi efter kvalitet, der kan holde længst muligt. Læs mere om cirkularitet

Take that ophold

Mindre plastic

Vi har ikke alle de funktionelle alternativer til gængse plasticprodukter på plads endnu. Men vi afsøger og afprøver løbende mulighederne. Vi har allerede i en del år brugt engangsservice fremstillet af bambus. Vi anvender ligeledes sugerør fremstillet af bionedbrydeligt papir, tandstikker af træ i bionedbrydelig folieindpakning og engangsbægre fremstillet af 100 % genbrugsmateriale.

Hold en festlig middag på Hindsgavl Slot

Færre stearinlys

Til fordel for såvel miljøet som indeklimaet har vi minimeret brugen af stearinlys. Du vil stadig se stearinlys udvalgte steder, men i vid udstrækning er de levende lys på bordene erstattet af LED-bordlamper, som er med at skabe hygge og stemning – uden ild og røg. Vi har også skiftet til LED-pærer i de fleste lamper og belysning på Hindsgavl Slot og om nødvendigt fået speciallavet lamper, så det hverken går ud over æstetikken eller stemningen.

Affaldspolitik på hindsgavl slot

Flere miljømærker

Vi stiller gerne krav til vores leverandører om at tilbyde flere miljømærkede produkter, hvor kvalitet, holdbarhed og pris hænger fornuftigt sammen. For også på dette punkt følger udbud og efterspørgsel hinanden. Og derfor kan vi gøre endnu mere for at presse på for at fremme udviklingen.

Mad på hindsgavl slot

Færre leverancer

Da vi ønsker, at vores leverandører skal køre så få gange som muligt, forlanger vi, at de så vidt som muligt samler vores bestillinger i færre, men større leverancer.

Bistader

… og mere endnu

Vi gør meget mere, end der står her, for at belaste miljøet mindst muligt inden for det, der er realistisk for en forretning som vores. Samtidig er vi yderst bevidste om, at vi kan gøre mere endnu. Og siden her vil løbende blive opdateret, som vi gør fremskridt.

Vores sociale ansvar

Som en toneangivende virksomhed og attraktion i Middelfart engagerer vi os i det lokale liv og støtter op om initiativer, der kan være med til at fremhæve byen på Danmarks- og verdenskortet. Desuden bidrager vi til det sociale samvær på lokalt plan ved at være omdrejningspunkt for forskellige begivenheder og arrangementer – som stedet har været det gennem mange, mange år.

Offentlig tilgængelighed

Vores historiske hovedbygning, slotsparken og skoven er alt sammen offentligt tilgængeligt. Der kan naturligvis være private selskaber, som optager dele af slottet, men som udgangspunkt er alle velkomne. Og mange Middelfartere bruger blandt andet omgivelserne til gå-, løbe- eller cykelture.

Middelfart Kommune

Kommunen har ambitiøse klimaplaner, og som mangeårig samarbejdspartner deler vi naturligvis ambitionerne.

Naturpark Lillebælt

Vores partnerskab med Naturpark Lillebælt giver os indflydelse og lader os bidrage med vores holdning.

Bridgewalking

Sammen med en række andre virksomheder i Middelfart og Fredericia har Hindsgavl Slot støttet op om denne minimalt miljøbelastende attraktion og gør det fortsat.

Vi vil have de gladeste medarbejdere

Når vores medarbejdere trives, er det en gave for os alle – både for hinanden internt og for vores gæster. Derfor ligger det os meget på sinde at sørge for et godt arbejdsmiljø, en fornuftig work-life balance og en virksomhedskultur, hvor der er plads til at udvikle sig.

Ansvarlig ledelse

På Hindsgavl Slot er hele ledelsen fuldt bevidst om vores ansvar for at drive virksomhed med omtanke for mere bæredygtighed på mange forskellige parametre. Det er også ledelsen, der går forrest i arbejdet med bæredygtighed og sørger for, at ejerskabet forankrer sig i mindsettet hos alle på Hindsgavl Slot.

Miljøgruppe

For at sikre en koordineret og målrettet indsats, har vi på tværs af ledergruppen nedsat en miljøgruppe, som arbejder med at strukturere vores bæredygtighedsindsats, implementere initiativerne i dagligdagen og løbende evaluere vores fremskridt.

Miljøledelsessystem

Vi arbejder aktivt med principperne bag et miljøledelsessystem, så vi fremover kan operere endnu mere effektivt med respekt for miljøet og i henhold til gældende love og forskrifter. Vi tror på, at arbejdet med bæredygtighed skal være en naturlig og integreret del af hvert eneste aspekt af Hindsgavl Slot. Derfor intensiverer vi fokus på sparring og samarbejde på tværs af ledelse og medarbejdere, så alle på stedet føler ejerskab og har lyst til at byde ind – hvilket et kick-off for alle medarbejdere i januar 2024 lagde linjen for.

Specialiserede medarbejdere

For at styrke indsatsen inden for bæredygtighed har vi ansat to medarbejdere, hvis arbejde og fokus udelukkende omhandler bæredygtighed inden for miljø, social ansvarlighed og ledelse (ESG).

Forretningsgangsbeskrivelser

Vi er også i fuld gang med at inkorporere bæredygtighed i vores forretningsgangsbeskrivelser af samtlige aktiviteter, så vi sikrer kontinuitet og transparens i forhold til ansvarlighed.